ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ) ನೆಲೆಸಿರುವ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?

Choices

ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವದು ಹೇಗೆ?

ಆನ್‍ಲೈನ್ - Virtual Classroom
79% (253 votes)
ಆನ್‍ಸೈಟ್ - Traditional, in person
4% (12 votes)
ಮಿಶ್ರ - mostly virtual
2% (7 votes)
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
15% (48 votes)
Total votes: 320

ಹೊರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆ?

Choices

ಗಮನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕಲಿ' ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ