Experience

ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು

ನಿವೃತ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದರೂ  ನಾನು ಕಲಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ.  ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ರೆಫರನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: http://ccat.sas.upenn.edu/plc/kannada

ಹುಡುಕಾಟ - ಮೇಡ್ ಇನ್ ಯು. ಎಸ್. ಎ.

“Young man! Nowadays, you shall find all the small little things and souvenirs being made in China. You shall find only US made babies here in USA! However, soon after their birth, they too wear Chinese nappies!”

ಚಡ್ಡಿ ಚೈನೀಸ್ ಆದರೂ ನುಡಿ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬೋಣ !