ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಛನ(emblem)ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ? Should there be Kannada in Karnataka Emblem and how ?

Choices
ವಿವರಣೆ
ಸದ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ: https://kannadakali.com/publication/podcast/karnataka-emblem
ಗಮನಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ