downfall of English

ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಧಃಪತನ ಖಚಿತ – ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ನಿಕೊಲಸ್ ಓಸ್ತ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದುವರೆಯುವ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಅರಮೇಯಿಕ್, ಫಿನೀಷಿಯನ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಳಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದೆ.

Syndicate content